Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 86

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (28,8 kB)

< Dziennik nr 85

Dziennik nr 87 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
536 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2009 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 536 (474,4 kB)
535 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać niektóre rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przemieszczane przez strefę chronioną Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 535 (21,2 kB)
534 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 534 (21,7 kB)
533 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 533 (22,3 kB)
532 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz niektórych rodzajów mleka zagęszczonego i mleka w proszku, przeznaczonego do spożycia przez ludzi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 532 (27,8 kB)
531 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 531 (24,4 kB)
530 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 530 (22,7 kB)
529 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 529 (22,0 kB)
528 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 528 (20,9 kB)
527 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 527 (21,3 kB)
526 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zakresu informacji o działalności Komisji Weryfikacyjnej powołanej w związku z likwidacją Wojskowych Służb Informacyjnych, podlegających podaniu do publicznej wiadomości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 526 (21,1 kB)
525 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 525 (50,7 kB)
524 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 524 (37,7 kB)
523 Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 523 (20,5 kB)
522 Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 522 (20,2 kB)
521 Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 521 (20,5 kB)

< Dziennik nr 85

Dziennik nr 87 >