Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 82

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (56,1 kB)

< Dziennik nr 81

Dziennik nr 83 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
503 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 maja 2008 r. sygn. akt K 18/05 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 503 (556,9 kB)
502 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 maja 2008 r. sygn. akt SK 49/04 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 502 (29,6 kB)
501 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 501 (34,0 kB)
500 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 500 (43,9 kB)
499 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 499 (33,7 kB)
498 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budzetowej działających w zakresie środowiska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 498 (229,3 kB)
497 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 497 (228,4 kB)
496 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 496 (216,2 kB)
495 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 495 (758,6 kB)
494 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 494 (678,4 kB)
493 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 493 (394,6 kB)
492 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centralnym Ośrodku Sportu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 492 (270,6 kB)
491 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 491 (28,8 kB)
490 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2008 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 490 (28,8 kB)
489 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 489 (37,8 kB)
488 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 488 (955,1 kB)
487 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 487 (30,4 kB)

< Dziennik nr 81

Dziennik nr 83 >