Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 53

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (109,7 kB)

< Dziennik nr 52

Dziennik nr 54 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
324 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 324 (10,3 MB)
323 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 323 (70,7 kB)
322 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać wojskowe podziemne zbiorniki do magazynowania paliw płynnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 322 (58,4 kB)
321 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 321 (57,7 kB)
320 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urządzeń technicznych podlegających Wojskowemu Dozorowi Technicznemu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 320 (57,7 kB)
319 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 319 (59,1 kB)
318 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 318 (98,1 kB)
317 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 317 (59,0 kB)
316 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 316 (143,2 kB)
315 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 315 (1,2 MB)
314 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie rejestrów Kart Polaka Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 314 (58,7 kB)
313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 313 (68,0 kB)
312 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 312 (71,9 kB)
311 Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 311 (58,8 kB)

< Dziennik nr 52

Dziennik nr 54 >