Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 30

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (109,3 kB)

< Dziennik nr 29

Dziennik nr 31 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
188 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lutego 2008 r. sygn. akt SK 82/06 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 188 (10,3 MB)
187 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 187 (62,2 kB)
186 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 186 (84,5 kB)
185 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 185 (62,9 kB)
184 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego oraz zespołu egzaminacyjnego do przygotowania pytań na egzaminy konkursowy i komorniczy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 184 (57,8 kB)
183 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 183 (62,5 kB)
182 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 182 (58,8 kB)
181 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 181 (66,2 kB)
180 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania przez wojewodę zbiorczych informacji półrocznych dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 180 (607,5 kB)
179 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie przetargu oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 179 (79,5 kB)
178 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 178 (58,8 kB)
177 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien sztucznych wiskozowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 177 (58,8 kB)
176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 176 (732,7 kB)
175 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 175 (58,3 kB)

< Dziennik nr 29

Dziennik nr 31 >