Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 3

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (83,3 kB)

< Dziennik nr 2

Dziennik nr 4 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
20 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania niektórych kosztów wydalenia cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 20 (89,4 kB)
19 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 19 (170,5 kB)
18 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy znakowaniu produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze zwierząt poddanych ubojowi w ramach krajowych programów zwalczania niektórych chorób zakaźnych zwierząt Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 18 (61,5 kB)
17 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie opłat za wydanie rejestru zwierząt, rejestru występów gościnnych, paszportów zwierząt oraz ustalania indywidualnego numeru rejestracji cyrku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 17 (61,2 kB)
16 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 16 (57,1 kB)
15 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 15 (65,8 kB)
14 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na wyższy stopień wojskowy osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz byłych żołnierzy zawodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 14 (165,6 kB)
13 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 13 (93,5 kB)
12 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 12 (57,2 kB)
11 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 11 (57,0 kB)
10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 10 (60,1 kB)
9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 9 (57,0 kB)
8 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Swarzędza w województwie wielkopolskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 8 (60,8 kB)
7 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Augustów w województwie podlaskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 7 (60,9 kB)
6 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 6 (64,3 kB)

< Dziennik nr 2

Dziennik nr 4 >