Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 27

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (106,8 kB)

< Dziennik nr 26

Dziennik nr 28 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
162 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2008 r. sygn. akt K 34/06 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 162 (4,0 MB)
161 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 161 (132,0 MB)
160 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wzoru rejestru instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego, oraz sposobu jego udostępniania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 160 (61,1 kB)
159 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie organizacji, sposobu, trybu i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 159 (66,1 kB)
158 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 158 (66,4 kB)
157 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 157 (58,2 kB)
156 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności jednostek dozoru technicznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 156 (2,0 MB)
155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej delegowanych do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 155 (58,3 kB)
154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 154 (80,8 kB)
153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 153 (92,6 kB)

< Dziennik nr 26

Dziennik nr 28 >