Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 237

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (54,9 kB)

< Dziennik nr 236

Dziennik dla roku 2009, numer 1 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1666 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1666 (168,9 kB)
1665 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1665 (87,8 kB)
1664 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1664 (27,1 kB)
1663 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1663 (226,1 kB)
1662 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1662 (653,8 kB)
1661 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1661 (225,9 kB)
1660 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz ... Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1660 (499,6 kB)
1659 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1659 (146,1 kB)
1658 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1658 (26,3 kB)
1657 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1657 (31,5 kB)
1656 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1656 (79,4 kB)
1655 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1655 (45,1 kB)
1654 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1654 (49,7 kB)
1653 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1653 (26,9 kB)
1652 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1652 (52,5 kB)
1651 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1651 (36,9 kB)
1650 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1650 (27,1 kB)

< Dziennik nr 236

Dziennik dla roku 2009, numer 1 >