Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 236

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (47,5 kB)

< Dziennik nr 235

Dziennik nr 237 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1649 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1649 (41,7 kB)
1648 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie trybu sprawdzania lokalu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1648 (44,0 kB)
1647 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1647 (40,6 kB)
1646 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego i wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1646 (329,5 kB)
1645 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1645 (36,6 kB)
1644 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie terminów i trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1644 (36,6 kB)
1643 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1643 (296,5 kB)
1642 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2009 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1642 (37,7 kB)
1641 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1641 (36,8 kB)
1640 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kosztów odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1640 (33,2 kB)
1639 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1639 (33,9 kB)
1638 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1638 (35,7 kB)
1637 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1637 (34,0 kB)
1636 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1636 (555,6 kB)
1635 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1635 (33,5 kB)
1634 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1634 (138,2 kB)
1633 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1633 (38,5 kB)
1632 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1632 (33,9 kB)
1631 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1631 (46,9 kB)
1630 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1630 (36,6 kB)
1629 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1629 (33,9 kB)
1628 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1628 (39,9 kB)
1627 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2009—2011 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1627 (33,5 kB)
1626 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1626 (33,3 kB)
1625 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1625 (33,3 kB)
1624 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1624 (33,3 kB)
1623 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1623 (33,3 kB)
1622 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1622 (119,9 kB)
1621 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem Środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1621 (40,1 kB)
1620 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego „112” albo innych numerów alarmowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1620 (44,8 kB)

< Dziennik nr 235

Dziennik nr 237 >