Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 235

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (44,0 kB)

< Dziennik nr 234

Dziennik nr 236 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1619 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2008 r. sygn. akt P 16/07 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1619 (177,1 kB)
1618 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2008 r. sygn. akt K 19/07 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1618 (38,7 kB)
1617 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 r. sygn. akt P 16/08 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1617 (49,3 kB)
1616 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1616 (37,7 kB)
1615 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1615 (38,6 kB)
1614 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1614 (279,0 kB)
1613 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1613 (38,9 kB)
1612 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie trybu postępowania po zatrzymaniu podczas kontroli granicznej zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1612 (40,2 kB)
1611 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów potwierdzających możliwość uzyskania takich środków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1611 (45,5 kB)
1610 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1610 (37,7 kB)
1609 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1609 (220,0 kB)
1608 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie — Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1608 (46,0 kB)
1607 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1607 (218,1 kB)
1606 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2008/2009 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1606 (37,9 kB)
1605 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2008/2009 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1605 (37,7 kB)
1604 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie połączenia Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich oraz Instytutu Włókien Naturalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1604 (43,2 kB)
1603 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1603 (38,7 kB)
1602 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie maksymalnej części produkcji lub produktów kwalifikujących się do sprzedaży konsumentom na ich własne potrzeby Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1602 (37,8 kB)
1601 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1601 (58,7 kB)
1600 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1600 (33,1 kB)
1599 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1599 (82,3 kB)
1598 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1598 (43,8 kB)
1597 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1597 (38,0 kB)
1596 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1596 (38,4 kB)
1595 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1595 (39,7 kB)
1594 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1594 (445,6 kB)
1593 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1593 (38,3 kB)
1592 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1592 (38,6 kB)
1591 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1591 (1,0 MB)
1590 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1590 (510,4 kB)
1589 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1589 (71,4 kB)
1588 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1588 (67,0 kB)
1587 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1587 (39,2 kB)

< Dziennik nr 234

Dziennik nr 236 >