Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 23

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (109,8 kB)

< Dziennik nr 22

Dziennik nr 24 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
145 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 145 (4,0 MB)
144 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 144 (58,9 kB)
143 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru wykazu oraz wzorów zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych oraz nieruchomości zabudowanych niepozostających w posiadaniu ich właścicieli Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 143 (2,7 MB)
142 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu uzyskiwania, sporządzania oraz przekazywania przez organy Policji informacji o zainteresowanym objęciem stanowiska komornika sądowego oraz kandydacie na stanowisko asesora komorniczego i aplikanta komorniczego oraz wzoru kwestionariusza tej informacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 142 (61,9 kB)
141 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu uzyskiwania informacji o osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 141 (64,0 kB)
140 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 140 (66,4 kB)
139 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 139 (58,3 kB)
138 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 138 (58,7 kB)
137 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 137 (76,1 kB)
136 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 136 (63,6 kB)
135 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 135 (129,9 kB)

< Dziennik nr 22

Dziennik nr 24 >