Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 229

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (79,6 kB)

< Dziennik nr 228

Dziennik nr 230 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1539 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2008 r. sygn. akt P 57/07 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1539 (57,8 kB)
1538 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1538 (54,8 kB)
1537 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1537 (65,9 kB)
1536 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1536 (143,1 kB)
1535 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom tą drogą przez sądy oraz centralną informację Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1535 (55,1 kB)
1534 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1534 (56,4 kB)
1533 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1533 (149,8 kB)
1532 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do rejestru zastawów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1532 (1,9 MB)
1531 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1531 (51,2 kB)
1530 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1530 (91,5 kB)
1529 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1529 (257,7 kB)
1528 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1528 (74,1 kB)
1527 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1527 (55,0 kB)
1526 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1526 (75,0 kB)

< Dziennik nr 228

Dziennik nr 230 >