Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 228

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (80,6 kB)

< Dziennik nr 227

Dziennik nr 229 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1525 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2008 r. sygn. akt P 68/07 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1525 (29,5 kB)
1524 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2008 r. sygn. akt P 17/07 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1524 (27,3 kB)
1523 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w drodze weryfikacji danych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1523 (39,0 kB)
1522 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów aplikantów sądowo-prokuratorskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1522 (27,4 kB)
1521 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1521 (28,0 kB)
1520 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1520 (28,0 kB)
1519 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1519 (27,6 kB)
1518 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniajcie rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1518 (32,6 kB)
1517 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1517 (50,5 kB)
1516 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1516 (193,4 kB)
1515 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1515 (31,4 kB)
1514 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1514 (27,5 kB)
1513 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1513 (27,4 kB)
1512 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1512 (27,3 kB)
1511 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1511 (27,3 kB)
1510 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1510 (167,6 kB)
1509 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1509 (34,2 kB)
1508 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1508 (33,9 kB)
1507 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1507 (82,1 kB)
1506 Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz ustawy — Prawo dewizowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1506 (28,1 kB)

< Dziennik nr 227

Dziennik nr 229 >