Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 225

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (54,0 kB)

< Dziennik nr 224

Dziennik nr 226 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1503 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2008 r. sygn. akt K 12/08 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1503 (259,0 kB)
1502 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2008 r. sygn. akt K 33/07 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1502 (27,3 kB)
1501 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwową służbę hydrogeologiczną Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1501 (119,0 kB)
1500 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1500 (27,0 kB)
1499 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie warunków tworzenia i wysokości oraz sposobu podziału funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1499 (27,6 kB)
1498 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegołowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1498 (27,9 kB)
1497 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2009 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1497 (33,9 kB)
1496 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1496 (30,9 kB)
1495 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie nabywania akcji lub udziałów w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa przez uprawnionych rolników Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1495 (28,5 kB)
1494 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Biblioteki Narodowej do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1494 (27,3 kB)
1493 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przeprowadzania przeglądów i inspekcji, sposobu wydawania, potwierdzania oraz wzorów międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1493 (38,8 kB)
1492 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Olsztyn w województwie warmińsko-mazurskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1492 (30,2 kB)
1491 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1491 (27,3 kB)
1490 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1490 (32,9 kB)
1489 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1489 (27,1 kB)
1488 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2009 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1488 (26,8 kB)
1487 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1487 (27,4 kB)
1486 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1486 (30,9 kB)
1485 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1485 (28,6 kB)

< Dziennik nr 224

Dziennik nr 226 >