Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 223

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (53,2 kB)

< Dziennik nr 222

Dziennik nr 224 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1476 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2008 r. sygn. akt SK 43/07 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1476 (396,8 kB)
1475 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2008 r. sygn. akt K 61/07 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1475 (27,9 kB)
1474 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1474 (28,2 kB)
1473 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Więziennej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1473 (128,5 kB)
1472 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1472 (34,7 kB)
1471 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1471 (37,1 kB)
1470 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1470 (1,8 MB)
1469 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1469 (34,4 kB)
1468 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1468 (27,9 kB)
1467 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1467 (28,4 kB)
1466 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1466 (35,6 kB)
1465 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1465 (36,4 kB)
1464 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1464 (74,6 kB)
1463 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1463 (33,9 kB)
1462 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1462 (27,4 kB)
1461 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1461 (27,4 kB)
1460 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1460 (41,8 kB)
1459 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1459 (56,1 kB)
1458 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1458 (75,6 kB)
1457 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1457 (27,7 kB)
1456 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1456 (41,8 kB)

< Dziennik nr 222

Dziennik nr 224 >