Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 220

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (88,4 kB)

< Dziennik nr 219

Dziennik nr 221 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1435 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. o sprostowaniu błędu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1435 (68,2 kB)
1434 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1434 (61,3 kB)
1433 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1433 (68,0 kB)
1432 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1432 (71,6 kB)
1431 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1431 (113,5 kB)
1430 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1430 (60,5 kB)
1429 Ustawa z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1429 (60,7 kB)
1428 Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1428 (62,9 kB)
1427 Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry — 2006” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1427 (60,7 kB)
1426 Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1426 (61,1 kB)
1425 Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1425 (61,4 kB)
1424 Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1424 (60,5 kB)
1423 Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią, podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1423 (60,7 kB)
1422 Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25—27 maja 2005 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1422 (60,7 kB)
1421 Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1421 (60,4 kB)
1420 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy — Prawo zamówień publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1420 (60,8 kB)
1419 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1419 (61,2 kB)
1418 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1418 (61,6 kB)
1417 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1417 (61,6 kB)
1416 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1416 (74,6 kB)
1415 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1415 (61,1 kB)
1414 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1414 (71,7 kB)
1413 Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1413 (61,6 kB)
1412 Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1412 (79,0 kB)
1411 Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1411 (61,0 kB)
1410 Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1410 (58,2 kB)

< Dziennik nr 219

Dziennik nr 221 >