Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 216

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (52,4 kB)

< Dziennik nr 215

Dziennik nr 217 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1380 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2008 r. sygn. akt K 5/08 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1380 (37,7 kB)
1379 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wniosku o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1379 (342,4 kB)
1378 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1378 (103,7 kB)
1377 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1377 (392,4 kB)
1376 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1376 (56,6 kB)
1375 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności w ramach kontroli podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1375 (35,0 kB)
1374 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1374 (33,3 kB)
1373 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1373 (45,7 kB)
1372 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1372 (41,4 kB)
1371 Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1371 (40,4 kB)
1370 Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1370 (105,9 kB)
1369 Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o izbach gospodarczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1369 (36,8 kB)
1368 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1368 (62,5 kB)
1367 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1367 (164,0 kB)

< Dziennik nr 215

Dziennik nr 217 >