Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 214

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (31,9 kB)

< Dziennik nr 213

Dziennik nr 215 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1354 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2008 r. sygn. akt K 66/07 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1354 (240,1 kB)
1353 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1353 (307,9 kB)
1352 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1352 (35,6 kB)
1351 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1351 (36,1 kB)
1350 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wykazu uzbrojenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1350 (1,6 MB)
1349 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1349 (39,5 kB)
1348 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1348 (35,9 kB)
1347 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1347 (42,1 kB)
1346 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1346 (60,4 kB)
1345 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1345 (40,2 kB)
1344 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1344 (57,2 kB)
1343 Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1343 (35,4 kB)

< Dziennik nr 213

Dziennik nr 215 >