Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 182

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (30,9 kB)

< Dziennik nr 181

Dziennik nr 183 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1133 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2008 r. sygn. akt P 30/07 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1133 (351,3 kB)
1132 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1132 (28,7 kB)
1131 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1131 (30,2 kB)
1130 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1130 (30,8 kB)
1129 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1129 (31,2 kB)
1128 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursów na stanowisko Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1128 (31,3 kB)
1127 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1127 (37,9 kB)
1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1126 (40,4 kB)
1125 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1125 (39,0 kB)
1124 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1124 (30,8 kB)
1123 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych
1122 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1122 (30,1 kB)
1121 Ustawa z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy — Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1121 (35,0 kB)

< Dziennik nr 181

Dziennik nr 183 >