Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 178

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (78,4 kB)

< Dziennik nr 177

Dziennik nr 179 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1103 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 września 2008 r. sygn. akt SK 52/05 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1103  (789,3 kB)
1102 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1102  (64,9 kB)
1101 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1101  (67,9 kB)
1100 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1100  (59,2 kB)
1099 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1099  (264,4 kB)
1098 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1098  (58,9 kB)
1097 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1097  (77,3 kB)
1096 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1096  (60,2 kB)

< Dziennik nr 177

Dziennik nr 179 >