Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 17

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (83,3 kB)

< Dziennik nr 16

Dziennik nr 18 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
113 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 113 (793,1 kB)
112 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych, w okresie od dnia 1 lutego 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 112 (57,3 kB)
111 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 111 (97,4 kB)
110 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 110 (121,5 kB)
109 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 109 (60,2 kB)
108 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczania opłat za przeprowadzenie czynności kontrolnych i przeprowadzenie badań laboratoryjnych nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 108 (57,4 kB)
107 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 107 (439,6 kB)
106 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 106 (60,6 kB)
105 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 105 (57,1 kB)
104 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 104 (428,5 kB)
103 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 103 (57,7 kB)
102 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie celów specjalnych oraz trybu przeprowadzania kontroli wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 102 (68,4 kB)
101 Ustawa z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 101 (61,2 kB)

< Dziennik nr 16

Dziennik nr 18 >