Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 163

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (52,5 kB)

< Dziennik nr 162

Dziennik nr 164 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1026 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 września 2008 r. sygn. akt K 35/06 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1026 (672,1 kB)
1025 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 sierpnia 2008 r. o sprostowaniu błędu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1025 (64,1 kB)
1024 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1024 (414,2 kB)
1023 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2008 r. uchylające rozporządzenie Ministra — Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Hospicjum Świętego Jerzego im. dr Aleksandry Gabrysiak w Elblągu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1023 (63,4 kB)
1022 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania w sprawach związanych z uczestnictwem ławników sądów powszechnych w składach orzekających sądów wojskowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1022 (63,7 kB)
1021 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie właściwości miejscowej kierowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1021 (31,1 kB)
1020 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2008 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przy zakładaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji materiału roślinnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1020 (64,2 kB)
1019 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie minimalnych kwot, jakie powinny posiadać niektóre grupy cudzoziemców na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1019 (67,6 kB)
1018 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1018 (69,7 kB)
1017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1017 (70,3 kB)
1016 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1016 (64,6 kB)
1015 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1015 (70,4 kB)
1014 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy — Prawo spółdzielcze Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1014 (64,3 kB)
1013 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1013 (62,5 kB)
1012 Ustawa z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz ustawy — Prawo o notariacie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1012 (64,9 kB)
1011 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o lasach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1011 (62,9 kB)
1010 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o ratyfikacji Porozumienia między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postanowień Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz Protokołu z 2001 roku do Konwencji, podpisanego w Brukseli dnia 19 grudnia 2003 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 1010 (62,8 kB)

< Dziennik nr 162

Dziennik nr 164 >