Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 145

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (40,2 kB)

< Dziennik nr 144

Dziennik nr 146 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
922 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 922 (27,4 kB)
921 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji oraz zakresu i trybu składania sprawozdań Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 921 (27,5 kB)
920 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 920 (25,2 kB)
919 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 919 (35,2 kB)
918 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 918 (32,8 kB)
917 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy — Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 917 (66,3 kB)
916 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 916 (66,2 kB)
915 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 915 (29,1 kB)
914 Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 914 (24,7 kB)
913 Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 913 (24,2 kB)
912 Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 912 (24,3 kB)

< Dziennik nr 144

Dziennik nr 146 >