Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 144

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (43,8 kB)

< Dziennik nr 143

Dziennik nr 145 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
911 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2008 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 911 (309,8 kB)
910 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 910 (26,1 kB)
909 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 909 (32,5 kB)
908 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 908 (27,3 kB)
907 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 907 (27,2 kB)
906 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej Środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 906 (26,9 kB)
905 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 905 (45,8 kB)
904 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 904 (26,0 kB)
903 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 903 (42,5 kB)
902 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 902 (30,5 kB)
901 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 901 (46,3 kB)
900 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 900 (30,8 kB)
899 Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o paszach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 899 (25,9 kB)
898 Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 898 (25,5 kB)

< Dziennik nr 143

Dziennik nr 145 >