Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 118

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (46,6 kB)

< Dziennik nr 117

Dziennik nr 119 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
762 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 762 (427,7 kB)
761 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadajàcego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 761 (54,0 kB)
760 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 760 (423,3 kB)
759 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 759 (28,1 kB)
758 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 758 (65,5 kB)
757 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 757 (213,1 kB)
756 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 756 (30,1 kB)
755 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 755 (30,1 kB)
754 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia przedsiębiorstwa górniczego wypłacającego zaległe wynagrodzenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 754 (27,8 kB)
753 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, bezpłatnego węgla w naturze oraz rent wyrównawczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 753 (35,3 kB)
752 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dotacji budżetowej na finansowanie zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 752 (29,7 kB)
751 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopań oraz naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 751 (32,5 kB)
750 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Piwnicznej-Zdroju w województwie małopolskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 750 (31,4 kB)
749 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Lubomierza w województwie dolnośląskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 749 (31,3 kB)
748 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 748 (34,3 kB)
747 Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 747 (39,2 kB)
746 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 746 (36,7 kB)
745 Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 745 (36,1 kB)

< Dziennik nr 117

Dziennik nr 119 >