Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 108

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (44,8 kB)

< Dziennik nr 107

Dziennik nr 109 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
699 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i kryteriów gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za substancje kontrolowane Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 699 (30,7 kB)
698 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 698 (26,9 kB)
697 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sàdowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 697 (27,2 kB)
696 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 696 (32,0 kB)
695 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 695 (26,0 kB)
694 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004—2006 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 694 (538,7 kB)
693 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 693 (29,3 kB)
692 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 692 (27,5 kB)
691 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie podmiotu upoważnionego do realizacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 691 (25,9 kB)
690 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 690 (27,3 kB)
689 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Warszawie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 689 (25,8 kB)
688 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 688 (26,8 kB)

< Dziennik nr 107

Dziennik nr 109 >