Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 99

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (83,0 kB)

< Dziennik nr 98

Dziennik nr 100 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
673 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 673 (63,0 kB)
672 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kontraktu wojewódzkiego oraz wzoru wniosku zarządu województwa o przyznanie środków na realizację regionalnych programów operacyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 672 (71,7 kB)
671 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wykazu podmiotów wyłączonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach programów operacyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 671 (59,6 kB)
670 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone pasze Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 670 (56,6 kB)
669 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 669 (136,2 kB)
668 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 668 (977,5 kB)
667 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 667 (55,7 kB)
666 Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 666 (61,3 kB)
665 Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 665 (69,4 kB)
664 Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 664 (68,7 kB)
663 Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 663 (63,5 kB)
662 Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 662 (83,3 kB)
661 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 661 (80,1 kB)
660 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 660 (57,1 kB)
659 Ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o nadaniu Śląskiej Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego w Katowicach nazwy „Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 659 (57,1 kB)
658 Ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 658 (61,1 kB)

< Dziennik nr 98

Dziennik nr 100 >