Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 90

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (98,6 kB)

< Dziennik nr 89

Dziennik nr 91 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
607 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 607 (170,0 kB)
606 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 606 (60,4 kB)
605 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 605 (60,7 kB)
604 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 10 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 604 (60,8 kB)
603 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 603 (61,1 kB)
602 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 602 (70,8 kB)
601 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 601 (113,1 kB)
600 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 600 (80,9 kB)
599 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z przeprowadzeniem badań i certyfikacji wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 599 (72,3 kB)
598 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia szkół podoficerskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 598 (56,9 kB)
597 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednolitości miar i dokładności pomiarów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 597 (56,9 kB)
596 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 596 (83,2 kB)
595 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 595 (56,7 kB)

< Dziennik nr 89

Dziennik nr 91 >