Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 77

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (83,1 kB)

< Dziennik nr 76

Dziennik nr 78 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
525 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 525 (147,7 kB)
524 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 524 (3,6 MB)
523 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 523 (59,4 kB)
522 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o rejestrację nazw i oznaczeń produktów rolnych lub środków spożywczych oraz wzorów wniosków o zmianę specyfikacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 522 (60,0 kB)
521 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych w zakresie oceny i pobierania prób materiału siewnego oraz nadzoru i kontroli akredytowanych i upoważnionych podmiotów, a także przekazywania sprawozdań z dokonanych ocen laboratoryjnych materiału siewnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 521 (67,2 kB)
520 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 520 (620,9 kB)
519 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 519 (60,2 kB)
518 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 518 (131,6 kB)
517 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wskazania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej do pełnienia funkcji ośrodka informacji właściwego do informowania o zawodach regulowanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 517 (56,8 kB)
516 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ośrodka informacji właściwego w zakresie informowania o zasadach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 516 (56,8 kB)
515 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zapalniczek Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 515 (64,2 kB)
514 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 514 (82,1 kB)
513 Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, przyjętej na VII Spotkaniu Państw-Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza w dniu 23 maja 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 513 (56,3 kB)
512 Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o ratyfikacji Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, przyjętego w Kingston dnia 27 marca 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 512 (56,3 kB)

< Dziennik nr 76

Dziennik nr 78 >