Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 76

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (98,7 kB)

< Dziennik nr 75

Dziennik nr 77 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
511 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia przypadków, w których ilość roślin energetycznych dostarczonych do przetworzenia albo wykorzystywanych lub przetwarzanych na cele energetyczne w gospodarstwie może być mniejsza niż plon reprezentatywny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 511 (25,1 MB)
510 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 510 (70,8 kB)
509 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połączenia Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji oraz Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 509 (56,1 kB)
508 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połączenia Instytutu Energii Atomowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów POLATOM Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 508 (56,1 kB)
507 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie szkoleń w służbie cywilnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 507 (65,2 kB)
506 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 506 (67,8 kB)
505 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 505 (57,1 kB)
504 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Mariusza Błaszczaka Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 504 (56,8 kB)
503 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 503 (78,2 kB)
502 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w zakresie niektórych ulg i zwolnień podatkowych w ramach pomocy de minimis Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 502 (71,2 kB)
501 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 501 (71,3 kB)
500 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 500 (71,3 kB)
499 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis bankom spółdzielczym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 499 (75,5 kB)
498 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w ramach pomocy de minimis Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 498 (76,5 kB)
497 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 497 (60,9 kB)
496 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 496 (80,5 kB)
495 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 495 (107,8 kB)
494 Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 494 (2,4 MB)

< Dziennik nr 75

Dziennik nr 77 >