Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 57

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (82,4 kB)

< Dziennik nr 56

Dziennik nr 58 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
390 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 marca 2007 r. sygn. akt K 47/05 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 390 (65,7 kB)
389 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 389 (60,8 kB)
388 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 388 (65,0 kB)
387 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariszy Służby Więziennej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 387 (72,1 kB)
386 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 386 (1,6 MB)
385 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 385 (533,8 kB)
384 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 384 (401,0 kB)
383 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 383 (86,6 kB)
382 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 382 (138,6 kB)
381 Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 381 (57,4 kB)

< Dziennik nr 56

Dziennik nr 58 >