Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 56

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (57,6 kB)

< Dziennik nr 55

Dziennik nr 57 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
380 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych na obszarze miasta Brzeg i powiatu brzeskiego w województwie opolskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 380 (118,2 kB)
379 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 379 (34,1 kB)
378 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 378 (58,0 kB)
377 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 377 (555,3 kB)
376 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 376 (534,7 kB)
375 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 375 (33,2 kB)
374 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 374 (52,3 kB)
373 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów oraz trybu usuwania tych informacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 373 (37,1 kB)
372 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 372 (37,9 kB)
371 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Techniki Budowlanej i Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej „Instal” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 371 (37,2 kB)
370 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 370 (33,7 kB)
369 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 369 (36,9 kB)
368 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 368 (33,4 kB)
367 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 367 (33,4 kB)
366 Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 366 (40,8 kB)

< Dziennik nr 55

Dziennik nr 57 >