Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 52

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (83,7 kB)

< Dziennik nr 51

Dziennik nr 53 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
351 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 351  (142,9 kB)
350 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 350  (291,0 kB)
349 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich wydawanie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 349  (56,8 kB)
348 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 348  (63,6 kB)
347 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 347  (56,8 kB)
346 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania i rozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych, treści wniosku, kryteriów jego oceny, wzoru formularza rozliczenia udzielonego wsparcia oraz minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia, jakie muszą spełniać pozyskane lokale mieszkalne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 346  (111,6 kB)
345 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 345  (71,5 kB)
344 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 344  (56,5 kB)
343 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 343  (194,9 kB)

< Dziennik nr 51

Dziennik nr 53 >