Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 46

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (83,1 kB)

< Dziennik nr 45

Dziennik nr 47 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
310 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 310 (25,1 MB)
309 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 309 (69,5 kB)
308 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 308 (60,1 kB)
307 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie określenia całkowitej szerokości obiektów stanowiących element dobrej kultury rolnej upraw lub użytkowania ziemi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 307 (57,0 kB)
306 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 306 (60,6 kB)
305 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie dodatkowych informacji, które powinien zawierać wniosek o dokonanie zatwierdzenia podmiotu skupującego oraz pierwszej jednostki przetwórczej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 305 (60,3 kB)
304 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków zatwierdzenia podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych oraz warunków, jakie powinny spełniać te podmioty i jednostki po uzyskaniu zatwierdzenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 304 (60,4 kB)
303 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Gorzkowice w województwie łódzkim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 303 (105,7 kB)
302 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 302 (608,5 kB)
301 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 301 (56,2 kB)
300 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 300 (56,2 kB)
299 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 299 (56,5 kB)
298 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 298 (56,5 kB)
297 Konwencja o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzona w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 297 (145,9 kB)

< Dziennik nr 45

Dziennik nr 47 >