Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 41

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (82,9 kB)

< Dziennik nr 40

Dziennik nr 42 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
271 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nasiennictwie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 271 (2,0 MB)
270 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu pracy Rady do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 270 (59,5 kB)
269 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 269 (222,9 kB)
268 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu kolejowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 268 (64,8 kB)
267 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu — Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 267 (57,4 kB)
266 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia postępowania w stosunku do przenoszonych do służby w Policji funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 266 (63,6 kB)
265 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 265 (57,0 kB)
264 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 264 (59,8 kB)
263 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie mieszanek materiału siewnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 263 (60,1 kB)
262 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 262 (86,4 kB)
261 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 261 (56,7 kB)
260 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 260 (60,8 kB)
259 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 259 (63,8 kB)
258 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 258 (56,8 kB)

< Dziennik nr 40

Dziennik nr 42 >