Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 250

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (83,4 kB)

< Dziennik nr 249

Dziennik nr 251 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1884 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1884 (313,8 kB)
1883 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1883 (60,4 kB)
1882 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1882 (81,4 kB)
1881 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1881 (608,7 kB)
1880 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1880 (996,6 kB)
1879 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1879 (64,8 kB)
1878 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2007/2008 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1878 (56,6 kB)
1877 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej pszczół i stad zwierząt futerkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1877 (55,9 kB)
1876 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1876 (57,8 kB)
1875 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1875 (67,6 kB)
1874 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1874 (57,3 kB)
1873 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1873 (306,5 kB)
1872 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru długości, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1872 (63,4 kB)
1871 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1871 (150,7 kB)
1870 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i form współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1870 (130,0 kB)
1869 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1869 (1,2 MB)
1868 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1868 (60,6 kB)

< Dziennik nr 249

Dziennik nr 251 >