Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 247

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (101,8 kB)

< Dziennik nr 246

Dziennik nr 248 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1845 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2007 r. sygn. akt P 39/06 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1845 (64,0 kB)
1844 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2007 r. sygn. akt P 37/06 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1844 (68,0 kB)
1843 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1843 (57,5 kB)
1842 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis podmiotu do rejestru weryfikatorów środowiskowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1842 (207,8 kB)
1841 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1841 (96,4 kB)
1840 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1840 (189,6 kB)
1839 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1839 (57,3 kB)
1838 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1838 (83,5 kB)
1837 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie połączenia Centralnego Laboratorium Chłodnictwa, Centralnego Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego, Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1837 (60,7 kB)
1836 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2007 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1836 (57,0 kB)
1835 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1835 (88,0 kB)
1834 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1834 (61,7 kB)
1833 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1833 (61,5 kB)
1832 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1832 (57,1 kB)
1831 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1831 (57,8 kB)
1830 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie informacji o wspólnych wskaźnikach bezpieczeństwa (CSI) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1830 (417,3 kB)
1829 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1829 (57,5 kB)
1828 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1828 (61,6 kB)
1827 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1827 (64,7 kB)
1826 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1826 (60,6 kB)
1825 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1825 (111,3 kB)
1824 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1824 (61,1 kB)
1823 Ustawa z dnia 19 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1823 (57,2 kB)
1822 Ustawa z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1822 (57,2 kB)
1821 Ustawa z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1821 (56,9 kB)

< Dziennik nr 246

Dziennik nr 248 >