Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 241

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (82,8 kB)

< Dziennik nr 240

Dziennik nr 242 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1772 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1772 (229,6 kB)
1771 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1771 (56,9 kB)
1770 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1770 (60,3 kB)
1769 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1769 (56,7 kB)
1768 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów podlegających kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1768 (534,5 kB)
1767 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1767 (56,1 kB)
1766 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1766 (162,5 kB)
1765 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1765 (151,8 kB)
1764 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1764 (59,9 kB)
1763 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1763 (56,1 kB)
1762 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1762 (59,3 kB)
1761 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1761 (56,5 kB)
1760 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1760 (5,6 MB)
1759 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1759 (281,2 kB)

< Dziennik nr 240

Dziennik nr 242 >