Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 24

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (83,2 kB)

< Dziennik nr 23

Dziennik nr 25 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
161 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących formy i treści wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 161 (150,1 kB)
160 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 160 (60,9 kB)
159 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 159 (64,0 kB)
158 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 158 (57,3 kB)
157 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie pasz leczniczych nieprzeznaczonych do obrotu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 157 (63,8 kB)
156 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy badaniu mięsa na obecność włośni metodą badania trichinoskopowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 156 (64,5 kB)
155 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie wzoru zlecenia na wprowadzenie do obrotu pasz leczniczych i produktów pośrednich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 155 (63,5 kB)
154 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie metod analiz alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego oraz metody pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 154 (60,0 kB)
153 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 153 (161,9 kB)
152 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 152 (66,2 kB)
151 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu dokonywania kontroli uczelni i związków uczelni Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 151 (64,0 kB)
150 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek biopaliw ciekłych u rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 150 (57,1 kB)
149 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych stosowanych w wybranych flotach oraz wytwarzanych przez rolników na własny użytek Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 149 (391,8 kB)
148 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 148 (6,7 MB)
147 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 147 (59,2 kB)
146 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 146 (57,5 kB)
145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium wypalonego paliwa jądrowego przeznaczonego do przerobu lub przechowywania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 145 (174,8 kB)

< Dziennik nr 23

Dziennik nr 25 >