Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 214

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (257,7 kB)

< Dziennik nr 213

Dziennik nr 215 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1582 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1582 (5,6 MB)
1581 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1581 (51,1 kB)
1580 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1580 (67,9 kB)
1579 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1579 (55,0 kB)
1578 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1578 (50,4 kB)
1577 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1577 (50,4 kB)
1576 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1576 (15,7 MB)
1575 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Kalinowo w województwie warmińsko-mazurskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1575 (54,7 kB)
1574 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy oraz emerytów i rencistów Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1574 (62,5 kB)
1573 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1573 (222,2 MB)
1572 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1572 (53,4 kB)
1571 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1571 (62,7 kB)
1570 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2008 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1570 (50,5 kB)

< Dziennik nr 213

Dziennik nr 215 >