Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 210

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (99,3 kB)

< Dziennik nr 209

Dziennik nr 211 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1540 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1540 (473,3 kB)
1539 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1539 (61,2 kB)
1538 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1538 (56,2 kB)
1537 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane świadectwa zdolności żeglugowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1537 (58,7 kB)
1536 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1536 (62,8 kB)
1535 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu L DWN . Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1535 (64,4 kB)
1534 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1534 (57,7 kB)
1533 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1533 (57,7 kB)
1532 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2007 r. w sprawie sposobu i trybu uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska sądu rodzinnego o niewyrażeniu sprzeciwu na pobranie ze zwłok komórek, tkanek i narządów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1532 (61,2 kB)
1531 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokości tych stypendiów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1531 (57,1 kB)
1530 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1530 (57,6 kB)
1529 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1529 (61,4 kB)
1528 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1528 (57,4 kB)
1527 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Łagów w województwie lubuskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1527 (59,1 kB)
1526 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kalisza Pomorskiego w województwie zachodniopomorskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1526 (59,1 kB)
1525 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1525 (70,9 kB)
1524 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1524 (61,1 kB)
1523 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1523 (61,0 kB)
1522 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1522 (121,4 kB)
1521 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1521 (80,4 kB)

< Dziennik nr 209

Dziennik nr 211 >