Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 192

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (83,8 kB)

< Dziennik nr 191

Dziennik nr 193 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1395 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 października 2007 r. sygn. akt SK 70/06 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1395 (95,0 kB)
1394 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2007 r. sygn. akt K 20/07 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1394 (106,7 kB)
1393 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1393 (100,9 kB)
1392 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1392 (178,7 kB)
1391 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1391 (58,1 kB)
1390 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wzoru protokołu pobrania prób materiału siewnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1390 (409,3 kB)
1389 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1389 (63,8 kB)
1388 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1388 (56,9 kB)
1387 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1387 (57,5 kB)
1386 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1386 (57,5 kB)
1385 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1385 (1,7 MB)
1384 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1384 (379,9 kB)
1383 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2007 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1383 (57,3 kB)
1382 Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1382 (75,8 kB)
1381 Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1381 (80,3 kB)
1380 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1380 (57,8 kB)
1379 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008—2015 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1379 (80,6 kB)
1378 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1378 (113,2 kB)

< Dziennik nr 191

Dziennik nr 193 >