Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 191

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (82,9 kB)

< Dziennik nr 190

Dziennik nr 192 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1377 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1377 (73,2 kB)
1376 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1376 (60,8 kB)
1375 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1375 (18,4 MB)
1374 Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1374 (84,5 kB)
1373 Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1373 (69,0 kB)
1372 Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1372 (61,0 kB)
1371 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1371 (65,3 kB)
1370 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1370 (94,6 kB)
1369 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1369 (57,1 kB)
1368 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1368 (64,9 kB)
1367 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1367 (65,2 kB)
1366 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1366 (100,4 kB)
1365 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1365 (64,4 kB)
1364 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1364 (56,3 kB)
1363 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1363 (56,3 kB)
1362 Ustawa z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1362 (46,4 MB)
1361 Ustawa z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1361 (56,6 kB)

< Dziennik nr 190

Dziennik nr 192 >