Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 187

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (99,2 kB)

< Dziennik nr 186

Dziennik nr 188 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1343 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2007 r. w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1343 (159,4 kB)
1342 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1342 (13,3 MB)
1341 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1341 (10,0 MB)
1340 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1340 (81,0 kB)
1339 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1339 (59,6 kB)
1338 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2007 r. w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Kętrzynie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1338 (56,8 kB)
1337 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1337 (58,3 kB)
1336 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1336 (60,4 kB)
1335 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1335 (56,9 kB)
1334 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie wymagań w zakresie płatności do upraw roślin energetycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1334 (60,2 kB)
1333 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1333 (79,6 kB)
1332 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1332 (71,8 kB)
1331 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2007 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1331 (74,8 kB)
1330 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1330 (113,3 kB)
1329 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1329 (267,1 kB)
1328 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Naruszewo w województwie mazowieckim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1328 (58,9 kB)
1327 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1327 (91,7 kB)
1326 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1326 (62,8 kB)
1325 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1325 (79,0 kB)
1324 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1324 (108,2 kB)
1323 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1323 (216,2 kB)

< Dziennik nr 186

Dziennik nr 188 >