Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 185

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (92,3 kB)

< Dziennik nr 184

Dziennik nr 186 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1319 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2007 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1319 (551,7 kB)
1318 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1318 (55,2 kB)
1317 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1317 (74,0 kB)
1316 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1316 (85,6 kB)
1315 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1315 (132,1 kB)
1314 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1314 (490,6 kB)
1313 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1313 (51,3 kB)
1312 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1312 (51,8 kB)
1311 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2007 r. w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej — „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1311 (62,7 kB)
1310 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2005—2007 oraz wykazu instalacji czasowo wykluczonych ze wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1310 (54,6 kB)

< Dziennik nr 184

Dziennik nr 186 >