Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 175

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (98,2 kB)

< Dziennik nr 174

Dziennik nr 176 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1235 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 2007 r. sygn. akt P 11/07 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1235 (62,9 kB)
1234 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1234 (541,0 kB)
1233 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 września 2007 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1233 (60,2 kB)
1232 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1232 (64,4 kB)
1231 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacania gleby Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1231 (62,5 kB)
1230 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2007 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1230 (81,4 kB)
1229 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1229 (60,4 kB)
1228 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1228 (56,9 kB)
1227 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie wytwarzające pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innego urządzenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1227 (60,8 kB)
1226 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1226 (411,9 kB)
1225 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1225 (93,8 kB)
1224 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1224 (428,0 kB)
1223 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1223 (68,0 kB)

< Dziennik nr 174

Dziennik nr 176 >