Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 170

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (83,4 kB)

< Dziennik nr 169

Dziennik nr 171 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1205 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 września 2007 r. sygn. akt P 21/06 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1205 (228,1 kB)
1204 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1204 (75,4 kB)
1203 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przetwarzania przez Policję informacji o osobach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1203 (1,2 MB)
1202 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1202 (559,2 kB)
1201 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1201 (59,4 kB)
1200 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1200 (56,3 kB)
1199 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz szczegółowych warunków i sposobu przekazywania danych za pomocą tego formularza Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1199 (60,1 kB)
1198 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1198 (56,8 kB)
1197 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1197 (64,5 kB)
1196 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1196 (57,2 kB)
1195 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2007 r. w sprawie znaczącej koncentracji ryzyka na poziomie konglomeratu finansowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1195 (101,5 kB)
1194 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2007 r. w sprawie transakcji wewnątrzgrupowych konglomeratu finansowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1194 (76,8 kB)
1193 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2007 r. w sprawie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1193 (105,2 kB)
1192 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1192 (3,2 MB)
1191 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1191 (56,9 kB)
1190 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2007 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1190 (60,3 kB)

< Dziennik nr 169

Dziennik nr 171 >