Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 159

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (82,8 kB)

< Dziennik nr 158

Dziennik nr 160 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1128 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1128 (111,1 kB)
1127 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2005/2006 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1127 (56,4 kB)
1126 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2005/2006 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1126 (56,4 kB)
1125 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie wzoru karty skierowania do odbycia służby zastępczej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1125 (154,7 kB)
1124 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie wzoru umowy o wykonywanie pracy przez poborowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1124 (120,2 kB)
1123 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej oraz dokumentów, jakie mają być dołączone do tego wniosku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1123 (96,1 kB)
1122 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1122 (59,5 kB)
1121 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu kwartalnego dotyczącego rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1121 (59,8 kB)
1120 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1120 (59,9 kB)
1119 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie danych gromadzonych w bazach danych tworzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1119 (63,8 kB)
1118 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1118 (56,7 kB)
1117 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Nekli w województwie wielkopolskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1117 (58,6 kB)
1116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie trybu zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1116 (56,6 kB)
1115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności dla producentów surowca tytoniowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1115 (56,6 kB)

< Dziennik nr 158

Dziennik nr 160 >