Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 158

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (82,8 kB)

< Dziennik nr 157

Dziennik nr 159 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1114 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1114 (117,8 kB)
1113 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1113 (60,8 kB)
1112 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie maksymalnej wielkości indywidualnej ilości referencyjnej, za którą można uzyskać rekompensatę Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1112 (57,3 kB)
1111 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Milicza w województwie dolnośląskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1111 (60,8 kB)
1110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1110 (55,5 kB)
1109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1109 (58,3 kB)
1108 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie programów regionalnych i projektów lokalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1108 (64,4 kB)
1107 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1107 (60,4 kB)
1106 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1106 (69,1 kB)
1105 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1105 (60,7 kB)
1104 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1104 (90,2 kB)
1103 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1103 (57,2 kB)

< Dziennik nr 157

Dziennik nr 159 >