Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 150

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (83,5 kB)

< Dziennik nr 149

Dziennik nr 151 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1073 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1073 (111,1 kB)
1072 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1072 (56,3 kB)
1071 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1071 (56,9 kB)
1070 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 9 sierpnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1070 (56,9 kB)
1069 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15 % akcji Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1069 (60,7 kB)
1068 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu zielarskiego i rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu tytoniowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1068 (57,1 kB)
1067 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1067 (64,6 kB)
1066 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie warunków i trybu realizacji przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zadań innych niż strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1066 (60,4 kB)
1065 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1065 (56,5 kB)
1064 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1064 (63,1 kB)
1063 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1063 (56,6 kB)
1062 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1062 (60,1 kB)
1061 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1061 (56,3 kB)
1060 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1060 (56,3 kB)
1059 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1059 (56,3 kB)
1058 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1058 (58,5 kB)
1057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1057 (118,0 kB)
1056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 1056 (57,4 kB)

< Dziennik nr 149

Dziennik nr 151 >