Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 133

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (76,8 kB)

< Dziennik nr 132

Dziennik nr 134 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
933 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2007 r. sygn. akt U 7/06 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 933 (56,6 kB)
932 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za przedłużenie pozwolenia obejmującego uzupełnienie i doprowadzenie dokumentacji produktu leczniczego do zgodności z wymaganiami Prawa farmaceutycznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 932 (173,5 kB)
931 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru, olejów płynnych i tłuszczów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 931 (364,7 kB)
930 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 930 (58,0 kB)
929 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie sposobu i warunków prowadzenia inwentaryzacji przez wnioskodawców Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 929 (53,0 kB)
928 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 928 (502,8 kB)
927 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat rejestrowych za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków ochrony roślin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 927 (51,3 kB)
926 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych uprawniających do określonych świadczeń niepieniężnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 926 (75,0 kB)
925 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 925 (50,8 kB)
924 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 924 (58,8 kB)
923 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 923 (829,8 kB)
922 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 922 (66,2 kB)
921 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 921 (110,8 kB)
920 Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 920 (131,4 kB)

< Dziennik nr 132

Dziennik nr 134 >